www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob01222022

Last update11:39:24

Fresh Pizzerie u Žáby

Rada města včera odhlasovala výpověď z nájmu pro Fresh Pizzerii u Žáby

  • PDF

Rada města České Budějovice se včera rozhodla, že ukončí nájemní vztah Fresh Pizzerie u Žáby. Bez udání důvodu. Když se dnes novináři ptali na důvod vypovězení nájemního vztahu, náměstek primátora Miroslav Joch řekl, že neví, jaký je k výpovědi důvod, protože o výpovědi rozhodlo předchozí vedení radnice, ale on hlasuje proto, že jde o proces, který byl nastartován a on jej tlačí dále. Když jsem to řekl doma, má manželka se mě zeptala, jestli jsem v minulém životě nebyl Kafkou. Já si myslím, že pokud bych měl být v minulém životě Kafkou, pak v tomto dalším životě se teoretická úroveň prožívání přeměnila na úroveň prožívání praktických zkušeností. Zde je SMS konverzace mezi mnou a Jochem ze včerejšího dne:

Já: "Dobrý den pane náměstku. Přeji Vám dnes šťastné rozhodnutí. Předpokládám, že pokud se rozhodnete pro výpověď, máte pádný důvod." Předpokládal jsem, že likvidovat osm let dobře fungující podnik, by mělo být  v dnešní ekonomicky nestabilní době řádně odůvodněno.

Joch odpověděl: "Dobrý den, pro výpověď hlasovat budu. Důvod je dost pádný - výpověď Vám jako fyzické osobě je pouze formální záležitost z důvodu právní jistoty ve věci již vedených sporů. S pozdravem Joch"

I odpověděl jsem: "Nezapomeňte, prosím, důvod k výpovědi uvést v rozhodnutí RM. LV" - Rozhodnutí ovšem zní "bez udání důvodu".

Celý článek...

Krajský soud dnes rozhodl o vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby :-(

  • PDF

Vážení přátelé, krajský soud dnes vynesl rozsudek ve věci žaloby na vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby. Rozpor s dobrými mravy soud vůbec neřešil. To, že se radní rozhodli k výpovědi na základě zavádějících informací ze strany souseda pizzerie, jenž zneužil své postavení prvního úředníka města a využil svůj poradní hlas v radě města, aby poškodil provozovatele pizzerie lží, soudci vůbec neřešili. S tím, že smlouva neumožňuje výpověď bez udání důvodu se srovnali také velmi s nadhledem. V podstatě jsou toho názoru, že to, co je ve smlouvě fakticky napsáno, není nejdůležitější. Podstatné je dle nich především to, co měl na mysli pronajímatel, když objekt pronajímal. Co měl na mysli nájemce, také podstatné není. Právě teď to tedy vypadá, že by provoz pizzerie měl být ukončen maximálně do dvou měsíců. Zdeňkovi Řeřábkovi chvíli tuto vizi necháme, ať si v životě užije trochu radosti. Určitě už se těší, že se po letech nastěhuje zpět do svého krásného bytu, který opustil krátce poté, co byl přistižen u lámání stěračů. Ladislav Vrabel


Město podává námitku podjatosti na Krajský soud a označuje případ za politický

  • PDF

Minulý týden Krajský soud zamítl naši žalobu proti nezákonnému postupu strážníků Městské policie. Strážníky jsme žalovali ve správní žalobě. Soudní spory s městem se už dávno nepohybují v desetitisícových částkách, takže jsme volili nejlevnější variantu. Vzhledem k tomu, že Krajský soud vydal v létě předběžné opatření, kterým městu zakázal znovu odstranit naši předzahrádku, soud je nyní již jen jakousi snahou o zachování principu. Krajský soud vyřkl domněnku, že městští strážníci se aktu aktivně neúčastnili a tudíž nelze použít správní žalobu. Dle soudu vlastně žalujeme nečinnost strážníků městské policie, protože poukazujeme především na to, že vyklízení přihlíželi, aniž by zasáhli. Toto ovšem dle senátu Krajského soudu žalovat dle Soudního správního řádu nelze. Naši právníci jsou opačného názoru. Krajský soud poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a postupoval v souladu s ním, lze ovšem namítnout, že se jednalo o trochu jiný případ. Zmíněný judikát se zabývá nečinností správního orgánu v rámci přenesené působnosti.

Celý článek...

MĚSTO NA NÁS PODALO TRESTNÍ OZNÁMENÍ - trestný čin: neoprávněné umístění a provozování restaurační předzahrádky

  • PDF

Úředníci českobudějovického magistrátu nebyli schopni (možná spíše ochotni) zúřadovat naši žádost o předzahrádku, následně předzahrádku s požehnáním osmi radních ukradli, dodnes nevrátili, peníze za nájem, jež jsme poslali do městské pokladny nám z velké části poslali zpět (80 300,- Kč), čímž městu a jeho občanům způsobili finanční škody a nakonec na nás podali trestní oznámení. Takže podle představitelů Města České Budějovice je naprosto v pořádku likvidovat a zcizit majetek soukromé firmy ve městě podnikající, když jeden z provozovatelů píše do novin a na webu o poměrech na radnici, zatímco provozování hostinské činnosti považují naši vládci za trestný čin - tj. nejhrubší porušení zákona. Zajímavé.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1218/2012:

I. s c h v a l u j e

podání oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích o skutečnostech

nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, a to ve věci neoprávněného

umístění a provozování restaurační předzahrádky na Piaristickém náměstí,

II. u k l á d á

Ing. Vladimíře Hruškové, vedoucí odboru správy veřejných statků,31

zajistit realizaci tohoto usnesení předložením návrhu oznámení k podpisu primátorovi města.

A protože má kolegyně již byla vyšetřována kriminální policií, řekl bych, že i tento podpis by se mohl zapsat na listinu primátorových nejvydařenějších. Ladislav Vrabel

 

Není to jen o jedné předzahrádce

  • PDF

Tento článek investičního náměstka Kamila Calty zdobí titulní stranu srpnového vydání Radničních novin. Náměstek primátora zde za peníze z veřejného rozpočtu otiskl, že podnikatel si provozováním restaurační  předzahrádky "s vychytralým úsměvem mastí kapsu". Zajímavé, jaký má investiční náměstek primátora města České Budějovice pohled na soukromé podnikání a provozování služeb. Uvádí, že "Subjekt podniká, zákazníky na veřejném místě inkasuje, vydělává a město je tím, kdo tratí." Čím má město tratit, náměstek neuvádí. Asi tím, že Piaristické náměstí není prázdné, jak by si Kamil Calta přál.

Současná radnice opravdu nemá daleko k praktikám minulého režimu. Náměstek Calta pobírá trojnásobný, možná čtyřnásobný plat, než je republikový průměr (jehož mimochodem nedosáhne 80% z nás) a jeho pracovní činnost spočívá v likvidování soukromého podnikání. My každodenně pracujeme, provozujeme službu, na což jsme si museli půjčit (splácíme tedy půjčky) a jsme za ty, kteří poškozují společnost.

Městu posíláme bankovním převodem "poplatky za užívání veřejného prostranství" a město nám je posílá zpět. Kamil Calta nepřijetí Kč 80 300,- do městského rozpočtu komentoval pro Český rozhlas slovy: "Já nevím, za co by měl platit, když není na nic uzavřená smlouva. Město nemůže přijmout peníze, když neví ani za co."

Ladislav Vrabel

Není to jen o jedné předzahrádce

Kamery vrčí, mikrofony šumí, telefony zvoní, lidé se ptají – Co se to stalo? Sáhlo město skutečně na soukromý majetek? A navíc ho zabavilo!? Fámy se šíří rychleji než televizní zprávy. Naštěstí jsou pořád prázdniny, okurková sezóna, hledá se vata pro novinky. Vše by tak bylo možné odbýt mávnutím ruky a povzdechem: mnoho povyku pro nic. Jenže to nemohu. Nechci. Věc je totiž vážnější, než se na první pohled zdá.

Celý článek...

ČR reportáž - Spor města a restaurace o zahrádku na náměstí

  • PDF

Z této rozhlasové reportáže paní Kuchtové z Českého rozhlasu, jsem se dozvěděl, že si radní města České Budějovice z veřejných peněz zaplatili externího právníka, aby vymyslel, za co na mě radní jménem Statutární města podají trestní oznámení. Nebo snad právníka platí soukromá osoba a náměstek Calta v reportáži, kde hovoří za město prezentuje něčí osobní pocity křivdy? Nebo snad město řeší právní zastoupení každého politika či zaměstnance magistrátu? Připadá mi, že v souladu s právem není ani jedna z možností, jak si vysvětlit slova náměstka Calty. On mě pan Calta překvapil už v televizní reportáži. Sice nevěděl za co, ale hlavně že věděl, že na mě nějaké trestní oznámení podají.  Ladislav Vrabel

 

Spor města a restaurace o zahrádku na náměstí

Piaristické náměstí a předzahrádka pizzerie U Žáby - Foto: Daniel Kukla

Piaristické náměstí a předzahrádka pizzerie U ŽábyFoto: Daniel Kukla

Začalo to zabaveným nábytkem z jedné předzahrádky. A končí to několika žalobami. Radnice a zástupce jedné českobudějovické pizzerie se do sebe znovu pustili skrze paragrafy.

Poté, co radnice odvezla na začátku srpna veškeré vybavení předzahrádky této pizzerie z Piaristického náměstí, podali provozovatelé restaurace na magistrát žalobu. Krajský soud teď vydal předběžné opatření, podle kterého radnice nesmí sáhnout na předzahrádku ani vybavení Fresh Pizzerie.

Redaktorka Pavla Kuchtová shrnula události posledních dnů:


Spor mezi městem a pizzerií o zahrádku na náměstí

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

 

Více článků...