www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob01222022

Last update11:39:24

Fresh Pizzerie u Žáby

FRESH PIZZERIE U ŽÁBY VYHRÁLA SOUD - ŽALOBA NA VYKLIZENÍ ZAMÍTNUTA!

  • PDF

Vážení přátelé, právě jsem se vrátil z Krajského soudu a rád bych Vám oznámil vítězství. Má přítelkyně před několika dny řekla, že je úplně jedno, jakým způsobem soudní spor vyhrajeme, ale že bychom jej měli vyhrát. Z hlediska spravedlnosti a lidskosti.

Děkuji Krajskému soudu. Odůvodnění rozsudku Vám předložím, až se dostanu domů k počítači.

Ladislav Vrábel

V pátek soud rozhodne

  • PDF

Vážení přátelé, dnes na mne padl těžký mrak starostí. V pátek od 10.30 hodin proběhne odvolací řízení u Krajského soudu ve věci žaloby na vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby. Pro ty z Vás, kteří jste kauzu nesledovali od začátku, mohu stručně zopakovat děj.

V roce 2008 jsme dostali od ředitele Správy domů informaci o tom, že tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek vyvíjí nezvyklý tlak na nájem pizzerie. Zdeněk Řeřábek se snažil o vypovězení nájemní smlouvy Fresh Pizzerii u Žáby od jejího vzniku, ovšem v druhé polovině 2008 se vyloženě začal pídít po možnostech vypovězení nájemní smlouvy. Na podzim roku 2008 prodávám Fresh Pizzerii u Žáby společnosti Fresh CZ s.r.o., kterou založila moje společnice, bývalá partnerka a současná kamarádka Dagmar Šimková. Zároveň se v rámci obrany před vlivným sousedem domlouváme s nájemcem horního bytu domu, ve kterém je pizzerie na přenechání bytu do nájmu. Tajemník magistrátu Řeřábek v radě města vyvolá hlasování o výpovědi z nájmu společnosti Fresh CZ s.r.o. a zároveň se postará i o nesouhlas s převodem nájmu bytu. V radě města lže, že byla Fresh Pizzerie u Žáby provozována bez právní způsobilosti, že provozovatelé provozují podnik "načerno", tím prý porušují nájemní smlouvu a proto jim rada města musí dát výpověď z nájmu. Jelikož se tyto skutečnosti nezakládají na pravdě, radě města 14.1. 2009 je doporučeno, aby odsouhlasila výpověď bez udání důvodu. Tak se i stane.
Následně dostáváme výpověď, tato je ale napsána nesmyslně. Dostáváme další výpověď a i tato má své slabé místo. Výpověď byla dána bez udání důvodu. Zákon ale říká, že pokud jsou dohodnuty výpovědní důvody, je třeba se jich držet a smluvní vztah nelze vypovědět bez udání důvodu. Město podává k Okresnímu soudu žalobu na vyklizení nebytových prostor. My tvrdíme, že výpověď byla neplatná. Soudce tedy zkoumá platnost výpovědi a město najednou přijde k soudu s tím, že v roce 1999, tedy 5 let před naším vstupem do právních nájemních vztahů v domě, byla při sepisování nájemní smlouvy učinena chyba. Město si podle tehdejšího zákona mělo vydat samo sobě souhlas s nájmem, jakožto "Národní výbor". Město tedy vyhrává řízení u Okresního soudu, když JUDr. Moravcová vydá rozsudek, ve kterém praví, že se společnost Fresh CZ s.r.o. musí vystěhovat, protože v roce 1999 chyběl při uzavírání nájemní smlouvy "souhlas Národního výboru".
Následně se odvoláváme ke Krajskému soudu, kde senát JUDr. Wölfelové vydává rozsudek, kterým ruší rozsudek JUDr. Moravcové na základě usnesení Nejvyššího soudu v podobném případě.

Město přichází k Okresnímu soudu s novou taktikou. Tvrdí, že se nelze řídit Zákonem o nájmu a pronájmu nebytových prostor a Nájemní smlouvou, protože pak by k vypovězení nájemního vztahu musel existovat důvod v podobě porušení ustanovení v Nájemní smlouvě, a to se městu nelíbí. Oni jako majitelé objektu přece musí mít právo disponovat se svým majetkem a tudíž musí mít možnost vypovědět nájemní smlouvu kdykoliv a bez udání důvodu.

Děsím se toho, že by soudkyně Wölfelová mohla vynést rozsudek, kterým by přistoupila na argument města. Nejen, že bychom neměli z čeho splácet tři úvěry v bance a něměli bychom z čeho vyplatit pětiletou smlouvu s pivovarem, ale asi bychom také ztratili víru ve spravedlnost.

Tímto Vás tedy zvu na veřejné projednávání kauzy výpovědi Fresh Pizzerie u Žáby. Porušení dobrých mravů a ostatních zákonných úprav postupu úředníků a představitelů samosprávy jsme nechali stranou. V rámci řízení se samozřejmě pokoušíme uplatnit jakoukoliv procesní námitku, včetně pasivní i aktivní legitimace, ovšem základ celého případu spočívá v tom, jestli je město oprávněno vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, když ve smlouvě jsou výpovědní důvody uvedeny a a zákon výpověď bez udání důvodu neumožňuje v případě, že jsou výpovědní důvody stanoveny. Řízení proběhne v síni č. 65. Předpokládáme konečné rozhodnutí.

Ladislav Vrábel

Jak kdo hlasoval v tajném hlasování o výpovědi pizzerie

  • PDF

Vážení přátelé, jeden politik z ČSSD, který na tento web píše příspěvky, mě obvinil z toho, že tvrdím něco, co nemohu vědět. Tedy že sociálně demokratičtí radní hlasovali proti pizzerii. Sám jsem byl překvapen tím, co se mezi politiky říká. To, že radní Bouzek se "zdržel hlasování", je jisté. Do telefonu mi řekl, že mu hlasovat neumožňuje zákon o advokacii. Jeden můj známý - advokát - se tomu vysmál. Radní Průcha před hlasováním v radě města prohlásil, že pizzerii podpoří a má se za to, že tak opravdu učinil.

To považuji za hodné uznání, škoda jen, že se k hlasování radní Průcha odmítl vyjádřit a do telefonu mi řekl, že mi k jednání rady města nemá co říct. Stejně mu děkuji za to, co v radě města řekl, i když, pokud rada jednomyslně rozhodla o tajném hlasování (vyjma radního Bouzka), nemohu říci, že bych považoval jednání jakéhokoliv radního za čisté. Primátor Thoma řekl, ale ne na radě města, že pizzerii podpořil také. Náměstkyně Popelová pravděpodobně pizzerii nepodpořila, dva zdroje mi potvrdily, že tak vystupuje a stejně tak náměstek Joch. Radní Hajerová hlasovat nechtěla, takže jí před hlasováním pan primátor doporučil, aby vhodila prázdný lístek. Pro mě je kapitola hlasování v radě města uzavřena, protože samotné tajné hlasování je pro mě v takto veřejné věci něčím naprosto nepřípustným, a to, že jsme nebyli přizváni k jednání, považuji za výraz neúcty. Je ovšem zábavné sledovat, jak naši politici fungují.

Ladislav Vrábel

Dopis z pizzerie našel u radních jen malou podporu

  • PDF
Vážení přátelé, radní Českých Budějovic rozhodli o tom, že výpověď z nájmu bez uvedení důvodu zavedenému podniku, jehož zachování též podpořilo více než dva tisíce občanů, je v pořádku. Z kauzy Fresh Pizzerie U Žáby se stala politická kauza. S věcnou stránkou případu si radní starost nedělají. To, že celá kauza vznikla díky úředníkovi, který si chtěl dokázat svou moc zničením svých sousedů a předáním podniku do jiných rukou radní Budějovic nebrali v potaz, naopak, za odměnu (radním se nelíbí tento web, kde o nich píšu "nepěkné věci", jak se vyjádřil náměstek primátora Joch z ČSSD) pokračují v jeho šlépějích. Nemají problém ani s tím, že výpověď bez udání důvodu je v rozporu s nájemní smlouvou a se zákonem o pronájmu nebytových prostor, nemají problém ani s etickou stránkou věci, nezajímá je, že mladí lidé zůstanou zadlužení a přijdou o své živobytí, nemají problém s porušováním aklamované podpory podnikání. Tuto podporu mimo jiné stvrdili pánové Thoma, Bouzek, Joch svými podpisy na Koaliční smlouvě 19. 11. 2010.
V podstatě bych asi uměl pochopit výpověď v případě, že by město v domě mělo jiný, než podnikatelský záměr, tedy třeba městské informační, nebo turistické centrum, ale pravda je taková, že radní berou svým mladým občanům podnik, který tito lidé vybudovali z půjčených peněz a díky své práci z něj udělali oblíbenou pizzerii pouze za účelem předání podniku občanu Hluboké nad Vltavou, a to i přesto, že jsme se s primátorem, finančním náměstkem, radním a ředitelem Správy domů dohodli na nové výši nájemného, v místě a čase obvyklé.
Radní stále nemají žádný racionální důvod k vypovězení nájemní smlouvy a výpověď samotná je v rozporu s dobrými mravy. Jediným důvodem k jejich rozhodnutí je jejich pocit moci, který hodlají ukázat občanovi, jenž si myslí, že jim může koukat do karet.
Směji se apatii našich radních, kteří si nedědí rady s tím, jak se veřejně vyjádřit k problematice naší pizzerii a ze strachu raději hlasují tajně. Nakonec ještě všichni drží informační embargo, nemají čas, nezvedají telefon a v případě, že se hovoru nevyhnou, odmítají cokoliv sdělit. Dokonce ani to, jakým způsobem hlasovali oni sami. Připadá mi trapné, že čtyři měsíce po ustanovení rady města jsou radní svým arogantním jednáním tam, kdy byli před antikmotrovskými volbami, ve kterých většina z nás hlasovala pro občany tohoto města. Zdá se, že s občany si dnešní radnice opět udělala dobrý den. A to ani nemluvím o tom, že já sám jsem tyto politiky do funkce volil. A proč vlastně? Vždyť tito politici nerozhodují pro lidi, ale proti lidem. Jak jsem již jednou napsal. Politici proti lidem!
Ladislav Vrábel, občan Českých Budějovic
Českobudějovický deník

Dopis z pizzerie našel u radních jen malou podporu

České Budějovice – K neobvyklému tajnému hlasování sáhla při svém posledním jednání českobudějovická rada města. Týkalo se pizzerie, která sídlí v Hroznové ulici.

Diskutovat (3)včera 9:08

Pizzerie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
Pizzerie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
Autor: Deník/ Petr Lundák

Rada města obdržela dopis, ve kterém, pizzerie žádala o zrušení výpovědi z nebytových prostor. Výpověď dostala v minulém volebním období. Dodnes se ale soudí s městem o vyklizení objektu na rohu Hroznové ulice a Piaristického náměstí.

Firma ale odmítla souhlasit s ukončením nájemní smlouvy. A teď požádala, aby byla dříve daná výpověď vzata zpět.

Rada města při svém jednání hlasovala tajně, což není obvyklé. „Byl to neobvyklý krok,“ řekl primátor Juraj Thoma k tomu, že se hlasovalo tajně, ale dodal, že je přesvědčen, že šlo o racionální rozhodnutí.

V tajném hlasování podpořili pizzerii jen tři radní. Pět jich bylo proti zrušení výpovědi, dva se zdrželi a jeden nehlasoval.

Soudní spor o působení pizzerie v prostorách na rohu Hroznové ulice a Piaristického náměstí mezi městem, které zastupuje Správa domů, a firmou Fresh CZ se táhne už od března 2009. Město sice vyhrálo první kolo u okresního soudu, ale firma se odvolala a dosud není záležitost pravomocně rozhodnuta. Tehdejší provozovatel pizzerie Ladislav Vrabel se hájil tím, že výpověď dostal neoprávněně, protože řádně plnil podmínky a podle jeho názoru nebylo možné v takovém případě nájemní smlouvu vypovědět.

Přitom radnice už měla vybraného i nového nájemce a místo pizzerie měla být nekuřácká kavárna.

Žádost radě města o zrušení výpovědi a o uzavření nové nájemní smlouvy.

  • PDF

Vážení přátelé, minulý týden jsem skončil s přípravou projektu Festival Středy na Piaristickém náměstí a také bych se rád setkal s radním Šestákem, který je ve vedení města tím, kdo se zabývá rozvojem kultury a kreativním průmyslem, ovšem to, čemu se v současnosti věnuji nejvíce, je snaha o mimosoudní dohodu s Městem o zrušení výpovědi z nájmu nebytových prostor naší pizzerii.

Právě jsem se vrátil z jednání s panem radním Průchou a panem náměstkem Jochem (článek jsem rozepsal, dopsal později). Jednání začalo tak, že se mě pánové radní zeptali, jaké je mé přání. Řekl jsem jim, že by chtěl, aby rada města zrušila své usnesení, kterým dala společnosti Fresh CZ s.r.o. výpověď z nájmu a aby odsouhlasila uzavření nové nájemní smlouvy. Poté jsem v krátkosti představil genezi všech obchodních i majetkoprávních vztahů mezi pizzerií a Městem, především mezi zástupci obou subjektů. Zprvu jednání nevypadalo úplně jednoduše, především náměstek Joch vypadal, že má k dohodě daleko, ale věci se vysvětlovaly a vítězily rozumné argumenty.
Pro náměstka Jocha byla na prvním místě otázka ekonomiky. Jednání o penězích s náměstkem primátora, který má zodpovědnost za městské peníze, nebylo úplně jednoduché, ale oceňuji, že se touto problematikou zabývá někdo, kdo zná podnikání z vlastní zkušenosti. I když to na první pohled může vypadat jako nevýhoda, velmi rychle se ukáže, že člověk, který věc zná zevnitř, dokáže porozumět argumentům bez bližšího vysvětlování souvislostí. Pan Joch upustil takovou možnost, že Město přišlo díky dvěma letům, kdy platíme za nájemné mnohem nižší cenu, než nabídla nejvyšší nabídka ve výběrovém řízení, spoustu peněz. Můj názor je takový, že jde o spekulaci, protože nikdo neví, jak by nový nájemník na tomto místě vydržel dlouho s takto vysokým nájemným. Pravdou také je, že místo má nyní nějaké jméno. Klientelu. Je jasné, že vybudovat podniku jméno něco stojí a tyto investice musíme zohlednit ve svých nákladech, což by samozřejmě někdo, kdo by přišel do hotového, počítat nemusel. Nakonec jsme se společně shodli na tom, že Město musí dostat slušné nájemné. Tato shoda nastala i při jednání s primátorem Thomou. Při nabídce nových podmínek nájemní smlouvy jsem samozřejmě také řešil výši nájemného. A tady jsme se opět dostali do hledání kompromisu. Pan náměstek řekl, že zná výši obvyklého nájemného v místě, zjistil si, že Masné Krámy mají nájemné asi 3600 Kč za m2/rok. Pan radní Průcha ovšem namítl,  že Masné Krámy mají jméno a historii. Také jsou na mnohem lukrativnějším místě. Já jsem s doktorem Průchou souhlasil, prostor Masných Krámů je také mnohem větší, takže Masné Krámy mají velkou kuchyni i kapacitu. Namítl jsem také cenu za kterou si pronajalo nebytové prostory naproti Masným Krámům pekařství Rollo. Tady se cena pohybuje někde okolo 1600 Kč za m2/rok. K uzavření nájemní smlouvy došlo před několika měsíci, takže jde o čerstvý stav na trhu. Jsme uprostřed hluboké recese a nikdo neví, jak dlouho potrvá, jestli se to bude lepšit, či naopak. Také jsem připomněl, že provozujeme veřejné WC, které je přístupné všem zdarma, zatímco my platíme za vodu, elektřinu, každodenní úklid, mýdlo, ručníky, ... . Nakonec jsme se shodli, že námi nabídnutá cena Kč 2 500 Kč za m2/rok vůbec není pro Město nevýhodná. Náklady na údržbu toalet budeme muset ještě dořešit.
Poslední věcí, o které jsme v souvislosti s pizzerií hovořili, byla nájemní smlouva. Pan náměstek navrhl smlouvu na dobu neurčitou. To jsem odmítl, protože smlouva na dobu neurčitou, kterou je možno vypovědět bez udání důvodu, nedokáže ochránit naše investiční záměry. V tomto jsem striktní, protože jsem přesvědčen, že naší současnou nájemní smlouvu nelze vypovědět, pokud jsou plněny řádně všechny povinnosti smlouvou a zákonem uložené. S názorem doktorky Hrabové, která se myslím rozhodovala spíše s ohledem na své minulé obchodní aktivity, opravdu souhlasit nemohu. Tvrdit, že není důležité, co je napsáno v nájemní smlouvě a co říká zákon, je podle mě na soudce dosti troufalé. Toto ale paní doktorka vlastně řekla. Její odůvodnění souhlasu s výpovědí spočívá pouze v tom, že vlastník musí mít právo vypovědět nájemní smlouvu, když chce. To ovšem není pravda. Smlouva byla uzavřena jinak a my jsme na základě dohody investovali do městského majetku peníze. Pokud by město o svůj prostor stálo, vždycky má možnost nabídnout takové odstupné, které by bylo neodmítnutelné. A Město přece nikdo nenutil podepisovat nájemní smlouvu, o které teď zástupci města tvrdí, že je pro Město nevýhodná a v tržním mechanismu není žádná nájemní smlouva nevypověditelná. Vše je otázkou dohody a finančního odstupného. Můj návrh nové nájemní smlouvy tedy spočívá v uzavření smlouvy na dobu určitou s přednostním právem na prodloužení ze strany společnosti Fresh CZ s.r.o.. Když tak nad tím přemýšlím, asi bych se ani nebránil smlouvě na dobu neurčitou, ale výpovědní důvody by musely být jasně popsány. Bohužel se bojím, že se schopností některých našich soudců vůbec nezáleží na tom, jestli kdy byla uzavřena jakákoliv nájemní smlouva.
Z celého jednání s náměstkem Jochem a radním Průchou mám dobrý pocit. Pánové jednali věcně, argumentačně jsme hledali kompromisy z obou stran a protože se pánové snažili hájit zájmy Města, nakonec to vypadalo, že máme společné cíle. Pan náměstek Joch telefonicky požádal ředitele Správy domů Volfa, aby se pokusil o odročení soudního sporu s tím, že se pokusíme o mimosoudní dohodu. Následně jsme podali na Správu domů tuto žádost:
V Českých Budějovicích, 28.2. 2011

Radě města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
České BudějoviceVážení radní,

ráda bych Vás požádala o zrušení usnesení RM č. 25/2009, kterým rozhodla minulá RM o výpovědi z nájmu nebytových prostor společnosti Fresh CZ s.r.o. a o odsouhlasení uzavření nové nájemní smlouvy mezi Statutárním Městem České Budějovice a společností Fresh CZ s.r.o..
Důvodem, proč Vás žádám o zrušení výpovědi, je snaha o urovnání vztahů mezi Statutárním Městem České Budějovice a společností Fresh CZ s.r.o., která provozuje Fresh Pizzerii U Žáby a snaha o nastavení nových, oboustranně výhodných podmínek spolupráce. O urovnání vztahů a uzavření mimosoudní dohody oficiálně jednáme už takřka rok s panem Primátorem Thomou a jednání jsou oboustranně směřována k nalezení další společné cesty.
O výpovědi z nájmu nebytových prostor rozhodlo předchozí politické vedení města, ovšem současní radní Města, kteří pracovali v minulé sestavě RM měli snahu o zrušení tohoto usnesení již v minulém volebním období. Výpověď Fresh Pizzerii U Žáby ovšem není a nebyla politickým rozhodnutím v pravém slova smyslu. Usnesení o výpovědi z nájmu společnosti Fresh CZ s.r.o. předcházela na pravdě se nezakládající obvinění bývalého tajemníka magistrátu a našeho souseda Řeřábka, který má v pronájmu byt nad pizzerií.
To, co spatřuji jako podstatné, je především nastavení nových, jasných a solidních podmínek v rámci nájemního vztahu. Proto navrhuji uzavřít novou nájemní smlouvu. Současná nájemní smlouva by mohla být považována za zmatečnou, ani v rámci soudního sporu nepanují jednotné názory na její výklad.

Návrh podmínek nové smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Navrhuji uzavřít nájemní smlouvu za těchto podmínek:

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let, s možností přednostního prodloužení doby nájmu.
- Nájemné je upraveno na cenu v místě a čase obvyklou, Kč 2500/m2/rok, s přihlédnutím nákladů na provoz veřejného WC.
- Před ukončením nájemní smlouvy Město vždy nabídne přednostně prodloužení nájemní smlouvy spol. Fresh CZ s.r.o..

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.


Za Fresh CZ s.r.o.
Dagmar Šimková
jednatelka společnosti
Tel. 774 446 643
email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
V tomto týdnu bych se chtěl zkontaktovat i  s ostatními radními, se kterými jsem ještě na téma Fresh Pizzerie U Žáby nejednal. Rada města by naši žádost na měla dostat na stůl 23. března.
Ladislav Vrábel

Obešla soudkyně Hrabová zákon vědomě?

  • PDF
Vážení přátelé, mě je situace trochu bližší, takže věc maličko rozeberu. Článek redaktorky Zimmelové mi připadá objektivní a výstižný, ale je jasné, že v novinách není prostor pro nějaké rozebírání situace.
Takže postupně: Město nejen, že nemělo žádný objektivní důvod k výpovědi, ale dokonce jako důvod výpovědi je napsáno "BEZ UDÁNÍ DŮVODU." To je podle mě v případě Města naprosto nepřípustné!
Druhou věcí je, že prostory jsou přislíbené paní, která zde chce zřídit nekuřáckou kavárnu pro rodiny s dětmi. Naše pizzerie je nekuřácká, kávu máme italskou, lidé říkají, že dobrou a pokud do pizzerie vjede jeden kočárek, nedá se zde dobře procházet. Zvětšit prostory ovšem nelze. Nekuřácká kavárna pro maminky s dětmi je naproti pizzerii - Mléčný bar. V létě, když provozujeme zahrádku k nám jezdí i maminky s kočárky. Nekuřácká kavárna pro maminky s dětmi dobře zní, ale v podstatě by se jen stalo to, že by někdo jiný užíval to, co jsme my vybudovali. My bychom odešli se splátkami v bance a někdo spřátelený by vydělával.
A poslední tvrzení, že každý má právo rozhodnout o svém majetku, je tvrzení, se kterým se stoprocentně ztotožňuji. Přesně to Město udělalo, když s námi uzavřelo smlouvu. A právě tuto smlouvu my dodržujeme a právě podle této smlouvy město není oprávněno nájem vypovědět, protože jsme smlouvu neporušili. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, takže nelze počítat s doběhnutím lhůty. Smlouva obsahuje ujednání, která jsme neporušili, takže dohodu nelze považovat za porušenou. Smlouva obsahuje i důvod, pro který je možné smlouvu vypovědět. Tento důvod nenastal. Smlouva je tedy platná. A jsme zase u toho. Město nám dalo výpověď bez udání důvodu. Přestože zákon říká, že smlouvu lze vypovědět jen při naplnění smluvních důvodů k vypovězení smlouvy. A to je v rozporu se smlouvou i se zákonem. Ředitel Volf i právník Toufar to vědí, takže zkouší, co mohou. Soudkyně podle mě musela být ovlivněna v pozadí. Město nemůže být u soudu zastupováno právnickou osobou. Soudní řád - zákon -nemůže být obejit  smlouvou. (http://www.nejlepsipizzavemeste.cz/cb/index.php?option=com_content&view=article&id=547:neplatna-aloba&catid=1:latest-news) Podle mě soudkyně Hrabová vědomě obešla zákon.
Ladislav Vrábel

Konec pizzerie U Žáby? Prohrála další soud s budějovickou radnicí

velikost textu:
2. září 2010 8:00,  aktualizováno 8:07
Rok a půl trvající spor mezi českobudějovickou radnicí a provozovateli pizzerie U Žáby na Piaristickém náměstí má další pokračování. Českobudějovický okresní soud dal už podruhé za pravdu městu a pizzerie by se tak měla do tří měsíců vystěhovat.
Pizzérie U Źáby, jejíž provozovatelé se soudí s českobudějovickou radnicí o výpověď z nájmufoto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Pizzérie U Źáby, jejíž provozovatelé se soudí s českobudějovickou radnicí o výpověď z nájmu

Společnosti Fresh CZ, která pizzerii provozuje, vypovědělo město nájemní smlouvu už vloni v lednu. Podle zástupců podniku k tomu ale nemělo žádný důvod.

Ladislav Vrabel, který za pizzerii vystupuje, se už nechal slyšet, že se proti úternímu verdiktu okresního soudu odvolá. "Rozhodně se budeme pídit po tom, proč paní soudkyně rozhodla tak, jak rozhodla. Nesrovnalostí v podání výpovědi pro pizzerii je víc. Rozsudek není spravedlivý," řekl Vrabel.

Stejně ale rozhodla samosoudkyně už v srpnu 2009. Tehdy se Fresh CZ obrátila na krajský soud, který letos v březnu rozsudek zrušil a celou věc vrátil zpět okresnímu soudu. A ten znovu označil výpověď, kterou podnik obdržel v lednu 2009, za právoplatnou.

Soudní tahanice mohou trvat léta

Vyhověl tak žalobě, kterou na Fresh CZ podalo město. "Pro mě je to logický výsledek. Jenže pokud se zástupci pizzerie odvolají, vystěhovat ji stejně nemůžeme," podotkl jednatel budějovické Správy domů Ladislav Volf.

Dodal, že z vlastní zkušenosti zná podobné případy, kdy trvalo až pět let, než se podařilo nájemníky vystěhovat.

Celý problém se v této kauze točí okolo nájemních smluv a samotného podání výpovědi, kterou město nijak neodůvodnilo. "Trváme na tom, že jsme ji nijak neporušili," řekl Vrabel.

Právníci magistrátu a Správy domů jsou ale přesvědčeni o opaku. "Každý právo rozhodnout o svém majetku," zdůraznil Volf.

Nový nájemce čeká, za zachování pizzerie vznikla petice

Město už vloni na jaře nabídlo prostory v domě mezi Hroznovou ulicí a Piaristickým náměstím novým zájemcům. Výběrové řízení vyhrála Monika Kropáčková ze Strýčic na Budějovicku, která tu mimo jiné plánuje zřídit nekuřáckou restauraci zaměřenou na rodiny s dětmi.

Nastěhovat se ale zatím nemůže. "Ale pokud vím, její zájem o tyto prostory trvá," sdělil Volf.

Na budějovické radnici stále leží petice proti zániku pizzerie, kterou už podle Vrabela podepsaly dva tisíce lidí. Radní i zastupitelé se už dříve shodli, že se jí budou zabývat, teprve až soudy skončí.

Autoři:

Více článků...