www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob01222022

Last update11:39:24

Fresh Pizzerie u Žáby

Okresní soud rozhodl podruhé

  • PDF

     Vážení přátelé,

     včera rozhodl Okresní soud, tedy soudkyně Jana Hrabová, o tom, že se má pizzerie vyklidit. V dalším článku se Vám pokusím přiblížit rozsudek. Děkuji za trpělivost.

      Ladislav Vrábel 

Fresh Pizzerie u Žáby vers. Město - aktuální situace 08. 2010

  • PDF

     Vážení přátelé a zájemci o dění okolo sporu mezi Fresh Pizzerií u Žáby a Městem,

     čas od času Vám píši jakési shrnutí situace a právě teď cítím, že bych měl jedno takové učinit, jelikož se mnohým již může zdát být ona situace málo přehledná. Takže: Fresh Pizzerie u Žáby je vybudovaná v domě v Hroznové ulici. Dům je v majetku města a stará se o něj Správa domů s.r.o., společnost založená městem. Pizzerii provozuje společnost Fresh CZ s.r.o., jež má s Městem uzavřenou nájemní smlouvu. Tato smlouva nebyla porušena, nebyly naplněny podmínky pro vypovězení nájmu, které jsou stanovené ve smlouvě a přesto Město dalo společnosti Fresh CZ s.r.o. výpověď z nájmu. Společnost Fresh CZ s.r.o. se ovšem nevystěhovala a nyní se s městem již druhým rokem soudí. Město nám totiž dalo výpověď bez udání důvodu. Proč? Protože žádný důvod k vypovězení nájemní smlouvy nikdy neexistoval. Za celou dobu sporu jsem vypozoroval pouze dva možné důvody, které vedly k výpovědi. Zášť našeho souseda Ing. Řeřábka, který má v nájmu byt nad pizzerií nebo snaha přihrát oblíbenou pizzerii někomu jinému, nejlépe už vybavenou, hotovou a zavedenou, za nějaké malé odstupné nebo zadarmo. Ing. Řeřábek v lednu roku 2009 přesvědčil několik svých přátel v radě města, aby mu pomohli v jeho snaze o likvidaci svého souseda. Dále se mu lží podařilo přesvědčit některé další radní a situaci vystavěl tak, že vlastně radní ani nemohli jinak, než souhlasit s výpovědí. Několik z těch slušnějších radních se následně postavilo za zrušení výpovědi a spor začal nabírat na obrátkách. Na straně slušnosti Primátor a jeho první náměstkyně, kteří se postavili proti jednání tehdejšího tajemníka magistrátu, jenž chodil opilý po restauracích a dosti nevybíravě vyjadřoval svá nestandartní přání, na straně druhé radní kteří hrají pod taktovkou kmotra Dlouhého, jemuž je Ing. Řeřábek nejen spolužákem a rodákem ze stejné vesnice, ale i oddaným kamarádem. 

     Město nám dalo výpověď. Bez udání důvodu. Podalo na nás žalobu na vystěhování. My jsme podali žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Poté, co soud začal řešit platnost výpovědi jako předběžnou otázku ve sporu na vyklizení nemovitosti, jsme žalobu stáhli, jelikož nebyla potřebná. Lidé, kteří se za město zabývají realizací likvidace pizzerie, vědí, že nemají právo nám dát výpověď bez porušení nájemní smlouvy a bez porušení ujednání o výpovědi z nájmu, tak soud zkusili přesvědčit, že k uzavření nájemní smlouvy v roce 1999 nedal souhlas národní výbor, jek tehdy přežitý zákon ukládal. Okresní soud této námitce vyhověl a my jsme prohráli a měli jsme vyklidit nemovitost. Proti rozhodnutí jsme se ovšem odvolali ke Krajskému soudu. Ten rozhodl s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu, které nám dala k dispozici právní kancelář Ministerstva vnitra ve prospěch našich tvrzení, zrušil rozsudek Okresního soudu vrátil jej Okresnímu soudu zpět k rozsouzení. Okresní soud zasedal před týdnem a další řízení proběhne 31. srpna tohoto roku. 

     Mezitím jsme napsali několik žádostí o zrušení výpovědi, kterým nebylo vyhověno i přes snahy bývalého Primátora Thomy o urovnání sporu. Jihočeská ODS pod vedením Martina Kuby, pravé ruky kmotra DLouhého raději plní přání zkaženého člověka, než své programové prohlášení. Petici za zachování Fresh Pizzerie u Žáby podepsalo přes dva tisíce občanů, ale radní vydali rozhodnutí, že žádost o stažení žaloby a výpovědi vyřeší tím, že se budou soudit dále. 

     Ing. Řeřábek už sice není tajemníkem magistrátu, ale jeho přátelé stále stoprocentně ovládají magistrát Českých Budějovic a těch, kteří se postavili proti neslušným praktikám, se úspěšně zbavili silou dvaceti třech hlasů v zastupitelstvu města. My, provozovatelé Fresh Pizzerie u Žáby ale neztrácíme naději a věříme, že občané budou ve volbách kroužkovat slušné, osvědčené kandidáty a poměry na radnici se změní k lepšímu. 

     Děkuji všem vytrvalým příznivcům a přeji hezký den.

     Váš Ladislav Vrábel 

PŘEDZAHRÁDKA JE OTEVŘENA!

  • PDF

     Vážení přátelé,

     předzahrádka je otevřena. Čekali jsme na povolení, čekali jsme na počasí a už je to tady! Díky panu primátorovi Thomovi, díky panu tajemníkovi Suchopárovi, díky panu starostovi Rudolfova Třebínovi, díky paní doktorce Mihulové a dalším vedoucím úředníkům Krajského úřadu, úřadu Rudolfova i úředníkům magistrátu. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří nás trpělivě podporujete, protože bez síly ducha a bez víry v dobro a spravedlnost by se nám předzahrádku otevřít nepodařilo. Je to především Vaše výhra. Je to Vaše předzahrádka, užívejte se jí, než se pan Řeřábek zase vrátí řídit magistrát.

 

     Děkuji Vám, Ladislav Vrábel 

Předzahrádka 12.5.2010

  • PDF

     Vážení přátelé,

     nechtěl jsem Vás napínat, leč celé odpoledne jsem byl v Praze kvůli zakládání nové politické strany a k počítači jsem se dostal až teď. Velká poklona před tajemníkem Suchopárem. Dnes v 15.10 hod mi telefonicky oznámil, že máme vydané povolení na užívání předzahrádky. Zítra ráno dojdu na magistrát podepsat vzdání se práva na odvolání, podepsat dohodu o zvláštním užívání a zaplatit nájemné. Poté přivezeme a postavíme předzahrádku. Od zítřejšího odpoledne se můžete přijít pokochat krásně rozkvetlým stromem na předzahrádce romantického Piaristického náměstí. Panu Suchopárovi chci poděkovat za všechny hosty a příznivce Fresh Pizzerie u Žáby. DĚKUJEME!

     Ladislav Vrábel 

Předzahrádka 11.5.2010

  • PDF

     Vážení přátelé,

     dnes před obědem jsem byl podepsat vzdání se práva na odvolání proti novému usnesení. Toto vzdání se práva na odvolání podepsal za magistrát i pan tajemník Suchopár. Odpoledne byl doručen spis, vlastně oba spisy, týkající se předzahrádky, zpět na půdu magistrátu.

     Ladislav Vrábel 

Předzahrádka 10.5.2010

  • PDF
     Vážení přátelé,
  
     počasí jakoby hrálo na divadelních parketách Města České Budějovice smírčího soudce. Starosta Rudolfova mi dnes krátce po desáté řekl, že až skončí další naplánovanou schůzku, pojede na Krajský úřad a tam předá spis. Předtím zavolá tajemníkovi magistrátu. Krajský úřad má vyjádření Města i společnosti Fresh CZ s.r.o. o tom, že souhlasíme s přesunutím správního řízení o povolení předzahrádky zpět na půdu magistrátu města. Tajemník Suchopár přislíbil, že spis na Krajském úřadu vyzvedne a bezodkladně přidělí úředníkovi magistrátu k rozhodnutí.
 
     Ladislav Vrábel 

Více článků...