www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne11282021

Last update11:39:24

Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děda Mráz po zádech

  • PDF
Ke čtvrtečnímu zastupitelstvu jsem Vám napsal rozsáhlý komentář, který jsem ovšem ještě nedokončil, tudíž ani nezveřejnil. Jednu část jednání zastupitelstva Vám ale popíši nyní. Po celkem nepříjemných přestřelkách mezi koalicí a opozicí, přičemž opozici v tomto smyslu ztělesňují zastupitelé Kuba, Jelen a Brůha z ODS a "lovnou zvěří" je primátor Thoma a náměstkyně Popelová, se do osobních rozepří vmísili také radní Šesták a Bouzek. Radního Šestáka nyní komentovat nebudu, ale radního Bouzka ano. Zastupitelé z ODS se totiž několikrát jízlivě zmínili o heslu pana Bouzka na billboardech před volbami - Toto město se musí změnit. Více, než si myslíte. Radní Bouzek vykazoval dlouhou dobu rezistenci vůči těmto výpadům, ale pánové z ODS, především doktor Kuba, jsou dobrými bojovníky na úrovni rétoriky, doktorovi Kubovi bych dokonce přiřkl vlastnost, že se umí skvěle trefit do slabého místa a zastupitel Jelen má skvělou schopnost uvalit na někoho pocit, že je právě kamenován. Radní Bouzek nevydržel a vystřelil. S klidným hlasem a bez mrknutí oka se zmínil o středeční tiskové konferenci na téma Teplárna.
Připomněl kolegům z ODS, že audit nebyl pro bývalé vedení Teplárny z řad členů ODS právě příznivý a taktně jim naznačil, ať se do něj nestrefují, protože ráže jeho zbraně je o pár čísel vyšší a má nabito. Pánům z ODS na chvíli došel dech a řekl bych i trochu spadla brada. Za nějakou chvíli se vzpamatovali, ale i když se snažili přejít do ofenzívy, bylo vidět, že se jen omlouvají, kryjí a snaží se z bitvy vyjít jako ti, kteří nejsou těmi špatnými. Celé toto dějství se dalo čekat, ale pak se do diskuze vmísil primátor Thoma se zajímávým návrhem, nebo spíše prosbou. Najednou začal přátelsky, jako trenér, který uklidňuje "svoje hochy", nebo jako člen party, který uklidňuje své kamarády, kteří se začali hádat o to, kdo viděl první ty nejčervenější třešně na stromě. Pan Thoma začal s fotbalovým příměrem. Řekl, že neví, kdo vykopl míč jako první, ale aby si pánové uvědomili, že diskuze na téma Teplárna mohou být pro město nebezpečné. Jedná se přeci o veřejnou schůzi a je nejen přenášena online, ale také nahrávána. Primátor poprosil kolegy (mimojiné Kubu, Jelena a Brůhu), aby diskuzi na téma forenzního auditu v Teplárně dále nerozvíjeli. Proč asi? Primátor argumentoval ve smyslu soudního procesu s minoritním akcionářem.
Co si o tom všem myslet? Já tedy nevím. Jen mi připadá zajímavé, že to byl právě pan Kořínek, velký kamarád radního Bouzka, který se mnou velmi ostře odmítl komunikovat už v době, kdy se forenzní audit teprve zadával a že se právě radní Bouzek vyjdřil tak, že především Vrábel by neměl získat výsledky forenzního auditu. Proč? Pokud vím, audit nedoporučil žádné právní kroky ke sjednání nápravy v podobě dohledání odpovědnosti za škody na městském majetku způsobené, tedy ani nepředpokládám, že by probíhalo nějaké trestně právní šetření, které by ukládalo utajení. Notabene, když si výsledky forenzního auditu může prohlédnout každý zastupitel.
Já se tedy ptám, co to tady máme za pseudodemokracii, když nás naši zastupitelé odmítají informovat o hospodaření s naším majetkem. Celá tahle situace je nečistá a já doufám, že se najde někdo, kdo mi výsledky forenzního auditu poskytne, abych je mohl zveřejnit, když naši političtí představitelé na toto odvahu nemají.
Ladislav Vrábel

Název: Minoritní vlastník teplárny opět útočí
Zdroj: Právo
Datum: 16.09.2011
Str.: 10
Mutace: Jižní Čechy
Pořadí: 1
Zpracováno: 16.09.2011 06:33:50
Náklad: 129924
Ročník: 19
Číslo: 218
Rubrika: Jižní Čechy
Autor: Vladimír Vácha
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/
ISSN: 1211-2119
Jazyk: cz
Oblast: Celostátní deníky
Zkratka oblasti: DC
Zkratka zdroje: DCPR
Identifikace: DCPR20110916080000
Čtenost-Sled.: 448000
Klíčová slova: Forum (7), Energy (7), Giannetti (3), Teplárny, České, Budějovice
Minoritní vlastník Teplárny České Budějovice, společnost Forum Energy, opět zaútočil na vedení města. Důvodem jsou výsledky forenzního auditu zpracovaného společností Deloitte, do nichž mohli akcionáři nahlédnout.
"Forenzní audit delší dobu budí strach u místních politiků a představitelů teplárny – již v průběhu vyšetřování auditorů odstoupilo celé vedení teplárny. Výsledky auditu, které zasahují do období, kdy v dozorčí radě společnosti působil rovněž současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma (OPB), jsou pro naši společnost ohromnou satisfakcí," řekl Právu tiskový mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti.
Dodal, že audit jednoznačně poukazuje na to, že například prodej Zkušebny Mydlovary a projekt turbogenerátoru TG6 proběhly nestandardním a pro teplárnu nevýhodným způsobem. "Kdyby dozorčí rada v minulosti fungovala tak, jak měla, tak by nebyl takový audit vůbec nutný," dodal Giannetti.
Primátor Juraj Thoma na výtky menšinového vlastníka reagoval slovy, že není přesvědčen o tom, že by audit dal jakkoliv za pravdu nějakým tvrzením společnosti Forum Energy. "Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně upravených dílčích pravd. Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit tím, že se dostane k zásadnímu rozhodování," reagoval na výpad mluvčího Forum Energy primátor.
Giannetti však tvrdí, že forenzní audit bude mít svou dohru. "Pokud neučiní nutné právní kroky dozorčí rada, tak dohlédneme na to, aby škoda způsobená teplárně byla uhrazena odpovědnými osobami," varuje dozorčí radu mluvčí minoritního vlastníka.
Dodává, že v současné době už Forum Energy podalo dvě žaloby na náhradu škody ve věci projektu prodeje Zkušebny Mydlovary a turbogenerátoru TG 6 a další se prý dokončují.
"Pokud se tato společnost označuje za ochránce teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí. A město si jednoznačně vytyčilo mantinel – zachránit českobudějovickou teplárnu před pokusem o nepřátelské převzetí firmou Forum Energy," zdůraznil Thoma.
Připomněl, že teplárna funguje standardně, byť se Forum Energy všemožně snaží znervóznit politickou reprezentaci města a rozložit dosavadní jednotný a pevný názor zastupitelstva, že další majetkové podíly v teplárně se prodávat nebudou. "Město je připraveno naopak jednat s minoritním vlastníkem o odkoupení jeho podílu," konstatoval primátor.

***

Jde o směs záměrných lží, případně upravených pravd Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic

Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy

 

Odpověď zástupce firmy Forum Energy, minoritního vlastníka Teplárny a.s.

Lekce rétoriky od primátora města České Budějovice

Primátor města České Budějovice využil ve svém vystoupení pro Právo v pátek 16. září veškerý
politický arzenál pro maskování vlastní neschopnosti při řešení situace v teplárně. Jde o vynikající
rétorický výkon, který si zaslouží analýzu: „Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně
upravených dílčích pravd.“ Uvedl pan primátor v reakci zprávu Forum Energy, že audit společnosti
Deloitte prokázal, že tvrzení naší společnosti o škodách v teplárně není naše fantazie, ale holá realita.
Toto je klasický příklad argumentace ad ignorantia – tedy spoléhající se na neznalost posluchače:
Audit jednoznačně potvrzuje, že při realizaci prodeje Zkušebny Mydlovary a Turbíny TG-6 došlo za
působení pana primátora v dozorčí radě společnosti k miliónovým škodám. To jsou fakta, které by si
mohli dočíst i občané města, kdyby teplárna audit záměrně neutajovala. Primátor proto pokračuje
dalším rétorickým trikem, argumentací ad homine, tj. argumentem s cílem poškodit pověst
protivníka:“Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti
procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit“
pokračuje primátor. Obrat zdařilý, který musíme jako největší soukromý vlastník potvrdit – ano vložili
jsme skutečně v dobré víře do teplárny stovky miliónů korun a jako řádní hospodáři nemáme zájem,
aby vinou nekompetentního vedení budějovických politiků naše peníze ztratily svou hodnotu.
Domnívám se, že panu primátorovi vratkost této konstrukce musela dojít, protože vzápětí si jistí svou
pozici argumentací ad ridiculum tj. s cílem zesměšnit: „Pokud se tato společnost označuje za ochránce
teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí…“
bohužel „k smíchu“ na této situaci je skutečnost, že jediný vlastník, který tlačí teplárnu
k transparentnímu hospodaření je právě Forum Energy – chtěl bych proto seznámit pana primátora
ještě s formou argumentace ad rem, kterou bohužel ve svých vystoupení nepoužívá – jedná se totiž o
argumentaci založenou na faktech a bohužel faktem je, že od zahájení šetření podivných projektů
v teplárně jsme byli pouze svědky útěku Thomy z dozorčí rady, odstoupení celého zpolitizovaného
vedení teplárny v průběhu auditu a výměny šéfa dozorčí rady za člena HOPB ihned po jeho
zveřejnění. Na desítky našich dotazů ohledně stavu hospodaření v teplárně nám nebyl v plné míře
zodpovězen ani jeden, přílohy auditu a studie optimalizace zdrojů, na základě které se mají
investovat miliardy, jsou utajované a dozorčí rada místo aby vymáhala vzniklé škody, písemně žádá
naši společnost, aby podané žaloby vůči předchozímu vedení teplárny stáhla.

Toto nepovažujeme za „standardní fungování podniku“ jak uvádí primátor ani za efektivní řešení
situace.

Za Forum Energy

Giuliano Giannetti

Komentářů
Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děd
Viagra 2014-09-27 04:10:47

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děd
Viagra 2014-09-27 23:04:44

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děd
sildenafil koupit 2014-09-29 02:23:38

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."